Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Ellära, en röd tråd i utbildningen

Med vårt ellärakoncept kan de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans och effekt bli en röd tråd i utbildningen redan från starten. Låt elläran bli en integrerad del i övriga kurser.

Kraftelektroniken inverkan på elsystemen avspelas i gymnasieskolans styrdokument för kursen ”Praktisk ellära”.  Det ställer nya krav på kunskaper och för att nå målen i kursen har vi utarbetat praktiska mätövningar som hjälper alla elever att nå längre.

Vi håller seminarie på er skola mer information

En modell av ett elsystem-Presentation på YouTube

Vi arbetar med en kombination av bildpedagogik och praktiska mätövningar för att bygga upp systemförståelse och färdighet i mätteknik. Med vår modell av ett trefasnät blir det tydligt hur övertoner skapar vagabonderande strömmar i dagens elanläggningar. Vår modell har realistiska ledningsresistanser vilket gör det möjligt att mäta hur olika belastningar påverkar elnätet, vilket är ett viktigt mål i ”Praktisk ellära”. Modellen beskriver ett elsystem från 10 kV transformatorn till belastningen.   Mer information

 

Presentation på YouTube

Ellära faktabok för El- och Energiprogrammet

Målet är att boken ska ge service- installation- och underhållspersonal praktiskt användbara kunskaper i ellära och hur moderna laster påverkar elnätet. Vi förklara spänning, ström och resistans innan vi börjar med de matematiska sambanden mellan dem.

Beskrivningen av elkvalitet, jordsystem och reaktiva laster, vilar på en grundlig genomgång av elektriska storheter, principer och de vanligaste komponenterna.

  Mer om Praktisk ellära

 

Ellära övningsböcker

Ellära övningsbok del 1 och 2 hjälper eleverna att nå kursmålen i ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”.  Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära 47-08543-9 från Liber AB. Böckerna innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas. Mer information

Smakprov del 1

Smakprov del 2

 

 

 

Ellära mätövningsböcker

Mätövningsböckerna innehåller praktiska mätövningar baserade på den utrustning som utvecklats i ett samarbete mellan Ellära.se och EDUC Utbildning AB.  Boken ger konkreta tillämpningar på allt från enkla spänningsmätningar till konsekvenserna av olinjära laster och övertoner. Mer information

OBS för er som har eller kommer att beställa utrustning kontakta Sven Spiegelberg för att ta del av aktuellt material, se kontaktinformation.

Några Labbar presenteras på YouTube 

 

 

Fordon El & elektronik

Boken Fordon El & elektronik riktar sig till alla inom fordonsbranschen som behöver lära sig grunderna inom Ellära och Elektronik. Den ger en översikt av elsystemet i en vanlig mellanklassbil och en grundlig genomgång av de principer som el- och elektroniksystemen bygger på. Principerna förklaras med exempel på vanliga systemlösningar. Läromedlet tar även upp hur man läser och tolkar el-scheman.

Boken ingår i serien Fordon, som omfattar faktaböcker och webbtjänsten Fordon Plus. Webbtjänsten innehåller arbetsuppgifter i form av arbetsordrar som läraren delar ut till eleven.

Mer om fordonselektronik

 

Introduktion till
El- och Energiprogrammet

Läromedlet ger eleverna en bra introduktion och start på El och Energiprogrammet. Här får eleverna arbeta med sin personliga målbild och utforska de möjligheter en utbildning på El- och Energiprogrammet kan ge. Går man in i en utbildning eller fotbollsmatch utan att riktigt veta vad man gör där, når man inga bra resultat.  Läromedlet ger lärare och elever möjlighet att förtydliga målen med utbildningen och introducera de gemensamma kurserna. 

Mer om en bra start på El och Energiprogrammet