Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Ellära övningsböcker från Spiegelberg Förlag

Övningsböcker fyller en viktig funktion både inom gymnasieskolan, komvux och på de uppdragsutbildningar jag genomför i industrin. Övningsboken kan också underlätta integrering av ellära i kurserna Mekatronik 1, Elektromekanik och Energiteknik 1.

 

Ellära övningsbok del 1 hjälper eleverna att nå kursmålen som berör grundläggande elektriska begrepp i flera olika kurser och lämpar sig väl för integrering med kurserna i årskurs 1. Övningarna lägger grunden för ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”.    Övningsuppgifterna täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling och batterisystem. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära 47-08543-9 från Liber. Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas.

Smakprov Övningsbok del 1

Beställ från Läromedia eller från Spiegelberg Förlag.

Bandtyp:

Häftad

Antal sidor:

72

ISBN:

981982-5-6

 

Ellära Övningsbok del 2 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Övningarna belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas påverkan på elnätet, elkvalitet och elsystemets uppbyggnad. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken och hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Smakprov Övningsbok del 2

Bandtyp:

Häftad

Antal sidor:

64

ISBN:

981982-6-3

 

Beställa från Läromedia eller från Spiegelberg Förlag.