Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Introduktion till El- och Energiprogrammet


Läromedlet ger en samlad introduktion till utbildningen på El- och Energiprogrammet. Den är tänkt att användas första veckorna på utbildningen. Eleverna får arbeta med sin personliga målbild och utforska de möjligheter en utbildning på El- och Energiprogrammet kan ge. Läromedlet hjälper eleverna att hitta det område som intresserar dem mest. Vi tror att det är viktigt att eleverna tidigt får en överblick av både utbildningen och arbetsmarknaden. Då kan de förstå kompetenskraven de kommer att möta i slutet av utbildningen och tidigt sätta personliga mål för sin utbildning. Därför innehåller boken också en introduktion till olika yrkesroller som utbildningen kan leda till. Det ger också lärare möjlighet att förtydliga programmålen och introducera de gemensamma kurserna.

Boken introducerar också eleverna till vissa ämnesområden som ska genomsyra utbildningen oavsett inriktning. Det är områden som kommer att fördjupas i olika kurser, men följande områden får en sammanhållen introduktion: kompetenskrav, säkerhetstänkande, arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, entreprenörskap och miljöaspekter.   

                                                                                 

 

  

Smakprov