Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Fordon El & elektronik

Boken Fordon El & elektronik riktar sig till alla inom fordonsbranschen som behöver lära sig grunderna inom Ellära och Elektronik. Den ger en översikt av elsystemet i en vanlig mellanklassbil och en grundlig genomgång av de principer som el- och elektroniksystemen bygger på. Principerna förklaras med exempel på vanliga systemlösningar. Läromedlet tar även upp hur man läser och tolkar el-scheman.

Boken ingår i serien Fordon, som omfattar faktaböcker och webbtjänsten Fordon Plus. Webbtjänsten innehåller arbetsuppgifter i form av arbetsordrar som läraren delar ut till eleven. I arbetsordern finns instruktioner för faktainhämtning, kontrollfrågor och förslag på praktiska moment och laborationer.

 

 

 

 

 

 

 

Smakprov