Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Faktaboken

Spänning, ström och resistans är alla abstrakta begrepp och jag vill ge eleverna en förståelse för begreppen innan vi börjar titta på sambanden och matematiken. Därför kommer inte ohms lag in för än i kapitel 6. För er som vill använda ohms lag som en pedagogisk grund rekommenderar jag att referera till kapitel 6 när ni går igenom de elektriska storheterna.

Det är min övertygelse att vid all utbildning inom el-området ska man tidigt skapa förståelse för spänning, ström resistans ohms lag, effekt serie- och parallellkoppling. De inledande kapitlen 1-10 kan med fördel integreras med övriga kurser tidigt i utbildningen. De har en gemensam struktur och börjar med en förklaring av begrepp t.ex. elektriskt motstånd, hur man mäter de och sist i kapitlet behandlar vi olika komponenter.

ISBN978-91-47-08543-9

Kapitlen 12-16 lägger vi grunden gör måluppfyllelse i kursen ”Praktisk ellära”. De ger en förståelse för belastningarnas inverkan på elnätet.

 Smakprov

För information om övningsuppgifter
För information om laborationer

Ellära

978-91-47-08543-9

Sven Spiegelberg

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1

Omfång: 236 sidor

Här är ett prov på de två första sidorna i varje kapitel.

Innehåll Förord
1. Varför Ellära 2. Elsäkerhet 3. Spänning och spänningsmätning 4. Ström och strömmätning
5. Resistans och resistansmätning 6. Ohms lag visar sammanhang 7. Effekt och effektstyrning 8. Parallellkoppling och Strömgrening
9. Seriekoppling och spänningsdelning 10. Kombinerade kretsar 11. Batterisystem 12. Elektromagnetism
13. Reaktiva laster 14. Trefas 15. Jordsystem 16. Elkvalité