Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Om mig och webbplatsen

Jag som står bakom ellära.se heter Sven Spiegelberg och jag är läromedelsförfattare men utvecklar också laborationsutrustning. Syftet är att informera om de läromedelskoncept vi utvecklat för elläraundervisning och visa hur de kan anpassas till olika undervisningssituationer. Min förhoppning är att webbplatsen ska ge en tydlig information om våra koncept och inspirera er att utveckla er pedagogik och metodik.

För mer information om mina olika verksamheter se www.spiegelberg.se