Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


 Integrering

De grundläggande elektriska storheterna och sambanden ingår både i kurserna Praktisk ellära, Mekatronik 1, Elmekanik och Energiteknik 1. Det finns stora fördelar att integrera de kurserna och att ge undervisningen en röd tråd med hjälp av ellära och vårt läromedel. Det ger eleverna tid att befästa grundläggande kunskaper tidigt innan de påbörjar kursen Praktisk ellära i årskurs 2.

Faktainnehållet i kursen Praktisk ellära ställer stora krav på metodiken för att eleverna ska nå målen på de 100 poäng som kursen omfattar. Bilden visar på hur elläran kan fördelas över tid för att ge eleverna en bättre chans att nå målen i kursen Praktisk ellära. De finns också mycket att vinna på att integrera andra kurser som motorstyrning och elinstallationskurserna i elläran.