Ellära för praktiska utbildningar

Nyheter

Jag samlar mina verksamheter och varumärken i Sven Spiegelberg AB f.o.m 2017

Spiegelberg Utbildning börjar sälja laborationsutrustningen f.o.m 2017. Kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-7471850 för information, demonstrationer och priser.

Ni kan beställa övningsböcker till Ellära från både Läromedia och Spiegelberg Förlag


Mätövningsutrustning för Praktisk ellära

Bra mätövningar är en förutsättning om eleverna ska nå en praktiskt användbar kompetens. Vår utrustning kan utnyttjas under utbildningens alla tre år eftersom eleverna kan göra sina först spännings- och strömmätningar på samma system som de sedan utför mer avancerade mätningar som belyser olika laster inverkan på trefas- och jordsystem samt elkvalitet.

En viktig förändring i synen på ellära är att man nu betonar förståelsen för belastningarnas inverkan på elnätet. Det kravet är rimligt eftersom vi får mer kraftelektronik och olinjära laster, vilket kan överbelasta äldre elnät. Vi har utformat mätövningar som motsvarar kursmålen i praktisk ellära och skapat en modell av ett elsystem som beskriver strömmens väg från 10 kV transformatorn till belastningen.

En presentation finns på YouTube kanalen ellära.se

Ellära Mätövningar del 1 är knuten till vår laborationsutrustning och hjälper eleverna att genom praktiska mätningar befästa sina kunskaper om spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling.  Eleverna får också en första introduktion till trefassystemets uppbyggnad. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Mätövningar del 1 täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och lämpar sig väl för att integreras med kurserna Mekatronik 1, Elektromekanik och Energiteknik 1.

 

 

 

 

Ellära mätövningar del 2 är knuten till vår laborationsutrustning och den hjälper eleverna befästa sina kunskaper om elsystemets uppbyggnad och belastningarnas inverkan på elnätet. De får praktiska mätövningar som visar hur reaktiva- och olinjära laster påverkar spänningsfall och vagabonderande strömmar samt hur kortslutningsströmmar påverkar beröringsspänningen. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Mätövningarna täcker kapitlen 12-16 i faktaboken och hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

 

Tills vidare arbetar våra befintliga kunder med PDF dokument. Vi utvärderar mätövningarna ihop med våra kunder och avvaktar med att tryck böcker tills vi alla känner att materialet är optimerat.

Ni kan beställa arbetsmaterial för utvärdering genom att kontakta Sven Spiegelberg.

 

Belastningsmodulen

För att uppfylla målen i GY 11 kan vi bestycka belastningsmodulen med olika kort som ger induktiv-, kapacitiv-, olinjär- eller fasvinkelkaraktär på belastningen. Det ger en stor bredd av mätövningar där vi kan studera konsekvenserna av olika typer av belastningar i elnätet. Utrustningen kan utnyttjas under utbildningens alla tre år eftersom eleverna kan börja göra sina först spännings- och strömmätningar på samma system som de avancerade övningarna.