För lärare

Här finns pedagogiska och metodiska tips för er som undervisar i ellära.
Logga in eller registrera dig här

Övningsböcker ellära

Här finns information om övningsböcker.
Beställ hos Spiegelberg Förlag

Här finns en översikt av mätövningarna som ni kan utföra på vår utrustning.
Mer info

Ellära.se

- en röd tråd i utbildningen

Med vårt koncept kan elläran bli en röd tråd i utbildningen från start till mål. Låt elläran få en tydlig progression med vårt koncept och bli en integrerad del i övriga kurser.

Eleverna behöver bra mätövningar för att utveckla sin kompetens, om de ska nå målen i kursen ”Praktisk ellära”. Vi har utarbetat praktiska mätövningar som hjälper alla elever att nå sin fulla potential.

Är du Lärare, se introduktionen till konceptet.

Faktaböckerna ger kunskap, men det är mätövningarna som skapar färdigheter och kompetens.

Ellära faktabok

En bok för El- och Energiprogrammet – Målet är att boken ska ge service- installation- och underhållspersonal praktiskt användbara kunskaper i ellära.

Ellära övningsböcker

Ellära övningsbok del 1 och 2 hjälper eleverna att nå kursmålen i ”Praktisk Ellära”, ”Ellära 1 och 2”.

Ellära mätövningsböcker

Ellära mätövningar del 1 och 2 innehåller praktiska mätövningar baserade på vår modell av ett trefasnät.  I del 1 befästs färdigheter att mäta och analysera kretsar utifrån de grundläggande elektriska begreppen. Del 2 riktar sig mer mot systemförståelse och reaktiva laster.

El- och Energiprogrammet

Läromedlet ger eleverna en bra introduktion och start på El och Energiprogrammet.

Ellära.se

Det är kul med el!