För lärare

Här finns pedagogiska och metodiska tips för er som undervisar i ellära.
Logga in eller registrera dig här

Läromedel

Här finns kapitelingresser och information om faktaböcker och övningsböcker.

Mätövningar

Här finns en översikt av mätövningarna som ni kan utföra på vår utrustning.

Följ oss på Facebook

Följ med oss på våra seminaier och utbildningar här

Ellära.se

- en röd tråd i utbildningen

Med vårt ellärakoncept kan de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans och effekt bli en röd tråd i utbildningen redan från starten. Låt elläran bli en integrerad del i övriga kurser.

Kraftelektroniken inverkan på elsystemen avspelas i gymnasieskolans styrdokument för kursen ”Praktisk ellära”. Det ställer nya krav på kunskaper och för att nå målen i kursen har vi utarbetat praktiska mätövningar som hjälper alla elever att nå längre.

Fler presentationer finns här

Ellära Faktabok

Ellära faktabok

En bok för El- och Energiprogrammet – Målet är att boken ska ge service- installation- och underhållspersonal praktiskt användbara kunskaper i ellära.

Ellära Faktaböcker 1 och 2

Ellära övningsböcker

Ellära övningsbok del 1 och 2 hjälper eleverna att nå kursmålen i ”Praktisk Ellära”, ”Ellära 1 och 2”.

Ellära Mätövningar

Ellära mätövningsböcker

innehåller praktiska mätövningar baserade på den utrustning som utvecklats i ett samarbete mellan Ellära.se och EDUC Utbildning AB.

El Energi

El- och Energiprogrammet

Läromedlet ger eleverna en bra introduktion och start på El och Energiprogrammet.

Ellära.se

Det är kul med el!