Praktisk ellära – inte bara ellära!

Här är Powerpoint pressentationen vi använde på  Eltrknikbranschens kompetensbåt 2016. Seminariet handlade om hur ellära kan bilda en röd tråd i utbildningen om den integreras med övriga kurser.

INTEGRATION Sven

Vi erbjuder ett kostnadsfritt seminarie på er skola. Kursen “Praktisk Ellära” ställer nya krav på undervisningen i ellära. Styrdokumenten innehåller nu moment som kräver systemförståelse för att uppfylla målen inom elkvalitet, vagabonderande strömmar och hur olika belastningar påverkar elnätet. Vi har tagit fram ett koncept med unik bildpedagogik som innehåller både praktiska mätningar, fakta- och övningsböcker.

Seminariet tar ca 1,5 timme och behandlar läromedel, labbutrustning och den tekniska bakgrunden till styrdokumenten. Eleverna får gärna vara med på seminariet. Kontakta Sven Spiegelberg.

Spiegelberg Förlag och EDUC Utbildning kan nu presentera ett komplett utbildningskoncept för gymnasiekurserna “Praktisk Ellära” och “Ellära 1 och 2”. I konceptet ingår faktabok, övningsböcker, mätövningsböcker, mätinstrument och mätövningsutrustning.

Mer information om konceptet

Fasvinkelstyrning

Övertoner i neutralledaren

Introduktion till labbsystemet

Ellära Övningsbok Del 1 och 2

Ellära övningsbok Del 1 hjälper eleverna att befästa sina kunskaper om spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkretsar. Del 2 behandlar elektromagnetism, reaktiva laster, trefas, jordsystem och elkvalitet. De ingår i ett koncept med faktabok, mätövningsböcker och laborationsutustning från Ellära.se och EDUC Utbildning.

Smakprov Övningsbok del 1

Smakprov Övningsbok del 2

Introduktion till El- och Energiprogrammet

Läromedlet ger en samlad introduktion till El och Energiprogrammet och är tänkt att användas de förstaveckorna på utbildningen. Eleverna får arbeta med sin personliga målbild och utforska de möjligheter en utbildning på El- och Energiprogrammet kan ge. Det ger lärare och elever möjlighet att förtydliga målen med utbildningen och introducera de gemensamma kurserna.

Smakprov

Ellära faktabok för El- och Energiprogrammet

Faktaboken “Ellära” från Liber AB beskriver den teoretiska grund som behövs för många olika kurser på El och Energiprogrammet. Den nya kursen “Praktisk Ellära” ställer stora krav på metodiken för att uppnå kursmålen. Metodik vi utvecklat ger undervisningen en röd tråd som kan integreras i andra kurser

Smakprov