[upme_private]

Innehållsförteckning Mätövningar del 2

12 Elektromagnetism 3
Mätövning 12:1- Magnetiska fält och strömtänger 3
13 Reaktiva laster 5
Mätövning 13:1 Impedanstriangeln 5 Mätövning 13:2 Spänningsdelning i reaktiva kretsar 8 Mätövning 13:3 Effektfaktor 11
Mätövning 13:4 Faskompensering 15 Mätövning 13:5 Reaktiv effekt 18
14 Trefas 21
Mätövning 14:1 strömmar och spänningar i Y-och D-koppling 21
Uppkoppling Y-koppling 21
Mätning spänning vid Y-koppling 22
Virtuell mittpunkt 23
Mätning ström Y-koppling 23
Mätning strömmar vid D-koppling 24
Mätövning 14:2 Symmetrisk och osymmetrisk belastning 26
Mätövning 14:3 – Identifiera några fel i trefassystem. 29
Introduktion fel i trefassystem 29 Uppkoppling D-koppling 29
Koppling kombinerad D-koppling och enfasbelastning 30
Effekt i trefasbelastningar 32
Metod 1 VA metoden 33
Metod 2 Effektmätare 33
Metod 3 Effektformeln 33
Mätning effekt vid D-koppling 35 Mätövning 14:5 Effekt i Asynkronmotor 37 15 Jordsystem 39
Mätövning 15:1 Potentialskillnader i TN-C 39 Introduktion Potentialskillnader 39 Uppkoppling TN-C system 39 Vagabonderande ström 40
Pen-ledarbrott 41
Mätövning 15:2 Jämförelse av TN-C, TN-C-S och TN-S 42
Mätövning 15:3 – Kortslutningsström och beröringsspänning 43
Beröringsspänning 44
16 Elkvalitet 45
Mätövning 16:1 Påverkan från kraftelektronik 45 Mätövning 16:2 Mätning av THD 47
Introduktion THD 47
International Electrotechnical Commission 47

[upme_logout redirect_to=”https://ellara.se”]
[/upme_private]

Lämna ett svar