De grundläggande elektriska storheterna och sambanden är en minsta gemensam nämnare för hela elutbildningen.  Det finns fördelar att arbeta med elläran integrerat mot de gemensamma kurserna i ÅK1. Det ger undervisningen en genomtänkt progression i elläran och en röd tråd i undervisningen. Eleverna får tid att befästa grundläggande kunskaper tidigt innan de påbörjar kursen Praktisk ellära i årskurs 2.

Det fins många beröringspunkter mellan ellära och övriga kurser där elläran kan skapa förförståelse. Här är en mindmap över potentiella möjligheter till integration.