Integrering

De grundläggande elektriska storheterna och sambanden är en minsta gemensam nämnare för hela elutbildningen.  Det finns stora fördelar att arbeta med elläran i de gemensamma kurserna i ÅK1 och att ge undervisningen en röd tråd och genomtänkt progression med hjälp av vårt läromedel. Det ger eleverna tid att befästa grundläggande kunskaper tidigt innan de påbörjar kursen Praktisk ellära i årskurs 2.

Ellära övningsbok del 2 behandlar begreppen i “Praktisk ellära” och lämpar sig väl för att integrera mot installationskurser och motorstyrning.

Den här mindmapen försöker beskriva hur begrepp kan föras samman för att fördjupa förståelsen för t.ex varför kvalitet i kontatering är så viktig och varför de kan överhetta.

Faktainnehållet i kursen ”Praktisk ellära” ställer stora krav på metodiken för att eleverna ska nå målen på de 100 poäng som kursen omfattar. Bilden visar på hur grunderna i ellära kan fördelas över tid för att ge eleverna en bättre chans att nå målen i kursen ”Praktisk ellära”. De finns också mycket att vinna på att integrera kurser som t.ex. motorstyrning och elinstallationskurserna med ”Praktisk ellära”.

Ni som använder mina läromedel eller labbutrustning har tillgång till exklusivt material och lärarhandledning om ni ansöker om ett konto och loggar in.