Vi har skapat ett utbildningskoncept för ellära som passar både för grundläggande elektriska begrepp och de mer avancerade gymnasiekurserna “Praktisk Ellära” och “Ellära 1 och 2”. Fokus ligger på praktiska mätövningar och förmågan att koppla upp elektriska kretsar. I konceptet ingår faktabok, övningsböcker, mätövningsböcker, mätinstrument och mätövningsutrustning.

Mätövningarna utförs på en modell av ett elsystem som beskriver strömmens väg från 10 kV transformatorn till belastning. Modellen har en genomtänkt bildpedagogik kombinerat med realistiska ledningsresistanser, vilket gör det möjligt att visa hur systemet beter sig vid olika belastningar. Systemet har hög elevsäkerhet eftersom vi sänkt spänningen från 230/400 V till 23/40 volt och gjort det kortslutningssäkert.

Belastningsmodulen ger eleverna b.la. möjlighet att mäta på serie-, parallell-, Y- och D-koppling. Den kan också bestyckas med olika kort för att visa hur reaktiv-, olinjär- eller fasvinkelstyrda laster påverkar elsystemet med övertoner och de vagabonderande strömmarna.