Labbutrustning

Mätutrustning för mätövningarna

I vårt unika utbildningskoncept finns förutom läromedel även mätutrustning för praktisk tillämpning

Praktisk tillämpning av ellära, mätteknik och felsökning

Målet för mitt utbildningskoncept är att skapa praktisk och teoretisk kompetens inom ellära som grund för kontroll och felsökning av lågspänningsnät, automations- och larmanläggningar. Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar.

De praktiska mätövningarna gör konceptet unikt eftersom de utförs med skyddsklenspänning på en modell av ett lågspänningsnät med olika typer av laster. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna ”Praktisk Ellära”, ”Ellära 1 och 2”

Vår modell av lågspänningsnät

Vi har skapat en modell av ett lågspänningsnät från 10 kV transformatorn till belastning för praktisk tillämpning av ellära, mätteknik och felsökning.

  • Utrustningen ger hög elevsäkerhet eftersom alla mätningar utförs på skyddsklenspänning under 50 V.
  • Modellen har en servisledning på 260 meter, huvudledning på 200 meter och 80 meter gruppledning. Alla ledare har realistiska resistanser.
  • Den inbyggda trefastransformatorn ger åtkomst till sekundärsidans mittpunkt vilken blir en utmärkt mätreferens.
  • Enkelt att koppla om mellan TN-C, TN-S och TN-C-S för att jämföra olika jordsystems egenskaper.
  • Det går att mäta övertoner och vagabonderande strömmar.
  • Elnätet kan belastas med linjära-, olinjära och reaktiva belastningar.

Tångmultimeter F205

Rekommenderad Fördelen med tångmultimetern F205 är att det fins en svensk manual och att den kan mäta W, WA, WAr och cos fi.

Multimeter CA 5231

Rekommenderad
Fördelen med CA 5231 är att den är säkrad med 10 A vid strömmätning, men ändå kan mäta strömmar i mA området. Det gör att eleverna kan koppla fel utan att säkringen går, eftersom kortslutningsströmmen inte överstiger 8A.

Elkvalitetsinstrument CA 8331

Rekommenderad
Elkvalitetsinstrumentet CA 8331 ger lärare en utmärkt möjlighet att visualisera elektriska förlopp och kurvformer via en projektor. Det ger också eleverna en viktig erfarenhet av hur elkvalitet kan mätas. Med ökande komplexitet i elnäten kan vi förvänta oss att den kompetensen blir viktigare i framtiden.

Tillbehörssats

Vår tillbehörssats till mätutrustningen är särskilt utformad för att komplettera och förbättra din upplevelse och effektivitet när du arbetar med ellära, mätteknik och felsökning. Setet inkluderar en rad essentiella tillbehör som inte bara underlättar utförandet av komplexa mätningar men också säkerställer noggrannhet och tillförlitlighet i dina resultat.

Kontakta oss

För frågor om vårt unika koncept med mätutrustning och praktiska tillämpningar av ellära, kontakta oss! Våra övningar erbjuder hands-on erfarenhet med skyddsklenspänning och anpassar sig till både industriella fortbildningar och gymnasieutbildningar. Vi hjälper gärna till!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå