Kursen ”Praktisk ellära” ställer nya krav på undervisningen för att uppnå kursmålen. Kursen innehåller mer systemteknik och elkvalitet än tidigare ellärakurser. Jag kommer gärna ut och ger lärarlaget en fortbildning och vi kan gemensamt bestämma vilka delar i kursen jag ska behandla.

Några punkter jag brukar beröra

  • Symmetrisk och osymmetrisk belastning, neutralledarens roll och den virtuella mittpunkten.
  • TN-C, TN-C-S- och TN-S-systemets uppbyggnad och hur de påverkan vid övertoner i PEN-ledaren.
  • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
  • Olinjära laster inverkan på elsystemet
  • Övertonernas verkan på elnätet.
  • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Uppdragsutbildning

Ni är välkomna att vända er till mig med förfrågningar om alla typer av fortbildningar och grundkurser inom ellära. Jag ingår också i ett nätverk av utbildningskonsulter som kan genomföra kurser inom angränsade områden som mekatronik, styrteknik, elektronik och elsäkerhet.

Vi kan även erbjuda fortbildning och seminarier för att bemästra de nya kraven i kursen “Praktisk ellära”. Det ger er också möjlighet att fullt ut utnyttja alla de möjligheter vår nya labbutrustning ger.