Nästa generation, Ellära 2.0

Min första ellära publicerades på Liber AB 2012. Under de år som gått har jag samlat på mig erfarenheter för att göra nästa generation av läromedlen. Framtidens elmiljö kommer att bli komplex, som följd av elektrifiering av fordon, småskalig produktion och mycket olinjära laster. Det motiverar mer djupgående kunskap, färdighet och kompetens innom ellära för att möta elbranschens framtida kompetensbehov.  

Kunskaper, färdigheter och kompetens

Ellära är en gemensam grund för mång olika yrkesgrupper och målet för min ellära är att ge en bakgrund till elinstallation, kontroll och felsökning i elanläggningar och automatiserade system. Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar som utförs på en modell av ett lågspänningsnät. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna ”Praktisk Ellära”, ”Ellära 1 och 2” samt det nya ämnet Ellära i GY25. Beställ böcker här eller via Läromedias hemsida.

Lärare kan ladda ner mätövningsböckerna som PDF om ni skapar konto på lärarsidorna. Även lärare som vill utvärdera mätövningsböckerna är välkomna att skapa kont.

För online demo av utrustningen och mätövningsböcker via zoom kontakta Sven Spiegelberg på telefon 070-747 18 50. 

Ellära 2.0 Pro Faktabok

Ellära 2.0 Pro vänder sig till blivande installations-, service och industrielektriker samt automationstekniker som kommer att arbeta med starkströmsinstallationer. Målet är att ge en teoretisk bakgrund till anläggningskontroll och felsökning av starkströmsanläggningar. Vi lägger grunden för systemförståelse, grundläggande elektriska begrepp och principer samt hur olika lasters påverkar elnätet. Det ger förutsättningar att tolka manualer och mätvärden från de i elbranschen vanligaste instrumenten och installationstestarna. Boken täcker kursen Praktisk ellära, Ellära 1 och 2 samt de nya kraven i ämnet ellära som börjar gälla första juli 2025. Kapitlen ger en bra grund för mätövningar och nära koppling till övriga ämnen på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-0-3

Ellära 2.0 Pro faktabok fins inläst på inläsningstjänst och är tillgänglig om kommunen eller utbildningsanordnaren har abonnemang.

En genomgång av samtliga kapitel i Ellära 2.0 Pro faktabok på 8 minuter.

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 1 innehåller övningsuppgifter till kapitel 1-8
i faktaboken ”Ellära 2.0 pro”. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i det koncept med faktabok, mätövningsböcker och mätövningar som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Del 1 belyser de grundläggande elektriska begreppen spänning, ström, resistans, Ohms lag, effekt och energi samt serie,- parallel- och kombinerade kretsar. I kapitel 1 ges en introduktion till elnätets uppbyggnad och ellärans roll för olika yrkesgrupper. Kapitel 2 är en introduktion till arbetet med elsäkerhet. Del 1 kan med fördel läsas tidigt i utbildningen och integreras med de programgemensamma kurserna på El och energiprogrammet.

ISBN 978-91-986480-2-7

Ellära 2.0 Pro Övningsbok Del 2

Ellära 2.0 Pro Övningsbok del 2 innehåller övningsuppgifter som täcker kapitlen 9-14 i faktaboken Ellära 2.0 Pro. Övningsuppgifterna befäster kunskaper och färdigheter om elektriska och magnetiska fält, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, elkvalitet samt kontroll och felsökning. Övningsboken kan användas fristående med faktaboken eller ingå i vårt koncept med mätövningsbok och laborationsutrustning från Sven Spiegelberg AB. Konceptet belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas inverkan på elnätet, elkvalitet, elsystemets uppbyggnad och kontroll och felsökning. Den breddade synen på ellära i gymnasiekurserna gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

ISBN 978-91-986480-3-4

Komvuxpaket 15 % rabatt

Vi har satt ihop ett bokpaket för elever på komvux och avtalskunder som ska uppgradera till 2.0. Det innehåller Ellära 2.0 Faktabok, Ellära 2.0 Övningsbok Del 1 och Ellära 2.0 Övningsbok Del 2.

ISBN 986480-1-0

Min Ellära från 2012 är
slutsåld och resäts av Ellära 2.0 Pro

Min första ellära som gavs ut på Liber 2012 ersätts nu av Ellära 2.0 pro faktabok, övningsbok del 1 och övningsbok del 2. I filmen nedan Jämförs Ellära faktabok från 2012 och Ellära 2.0 Pro från 2021 på 9 minuter.

Ellära 2.0 Pro mätövningar

Mätövningar är viktiga för att utveckla kunskaper till färdigheter och kompetens. Övningarna är baserade på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Mer information om utrustningen för mätövningarna fins på ”Mätövningar

Mätövningarna utvecklas kontinuerligt med nya versioner så håll er uppdaterade. Befintliga kunder eller ni som vill utvärdera mätövningarna kan ansöka om ett konto på Lärarsidorna. Där fins mätövningsböckerna tillgängligt som PDF. Kontakta Sven Spiegelberg för att få en demonstration av konceptet och mätövningar via Zoom

Ellära 2.0 Mätövningar Del 1

Boken ”Ellära 2.0 Mätövningar Del 1” innehåller praktiska mätövningar där eleverna får träna färdigheter att mäta storheter i ett lågspänningsnät och utveckla kompetens att analysera kretsar. De mäter de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistan, effekt, analyserar spänningsdelning och strömgrening. Samtidigt får de en överblick av lågspänningsnätets ubyggnad. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Innehållsförteckning ger en bild av vilka mätövningar som boken byggs upp av.

Ellära 2.0 Mätövningar Del 2

Boken ”Ellära 2.0 mätövningar del 2” baseras också på den modell av ett lågspänningsnät som utvecklats av Sven Spiegelberg AB. Övningarna inriktar sig på att ge färdigheter i att koppla upp olika jordsystem i trefasnät, mäta storheter och kompetens att analysera nätåterverkan från osymmetriska, reaktiva- och olinjära laster. Målsättningen är att eleverna ska kunna förstå de flesta funktionerna i mätinstrument och installationstestarna. Mätövningarna uppfyller både skolverkets krav i kursen ”Praktisk ellära” och och det nya ämnet Ellära i GY25 samt branschen förväntningar. Inehållsförteckningen ger en bild av mätövningarna se nedan.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå