Mätövningar

Sven Spiegelberg AB har utvecklat en unik utbildningsmiljö för alla som behöver profesionell kompetens inom ellära, mätteknik och felsökning.

Vi har skapat en unik modell av ett lågspänningsnät från 10 kV transformatorn till belastning. Det ger möjligheter för praktisk tillämpning av ellära genom uppkoppling av olika laster och jordsystem samt schemaläsning, mätteknik och felsökning. Systemet bygger på skyddsklenspänning 23/40 V vilket ger unika förutsättningar för individualisering eftersom eleverna kan arbeta självständigt och spänningssätta utan att läraren är närvarande. Eleverna kan arbeta enskilt men den bästa metoden är när två eller tre elever diskuterar och samarbetar för att lösa uppgiften, men redovisar individuellt. Flera utbildare har valt att bedöma labbrapporter från utrustningen istället för att genomföra prov i ellära. 

  • Utrustningen ger hög elevsäkerhet eftersom alla mätningar utförs på skyddsklenspänning under 50 V.
  • Modellen har en servisledning på 260 meter, huvudledning på 200 meter och 80 meter gruppledning. Alla ledare har realistiska resistanser.
  • Den inbyggda trefastransformatorn ger åtkomst till sekundärsidans mittpunkt vilken ger en unik mätreferens för spänningspotentialer i nätet.
  • Enkelt att koppla om mellan TN-C, TN-S och TN-C-S för att jämföra olika jordsystems egenskaper.
  • Det går att mäta övertoner och vagabonderande strömmar.
  • Elnätet kan belastas med linjära-, olinjära och reaktiva belastningar.

I filmen går jag igenom möjligheterna med mätövningarna

Konceptet

Kunskaper, färdigheter och kompetens

Målet för mitt utbildningskoncept är att skapa praktisk och teoretisk kompetens inom ellära som grund för kontroll och felsökning av lågspänningsnät, automations- och larmanläggningar. Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar. De praktiska mätövningarna gör konceptet unikt eftersom de utförs med skyddsklenspänning på en modell av ett lågspänningsnät med olika typer av laster. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna ”Praktisk Ellära”, ”Ellära 1 och 2”

Ellära 2.0 Mätövningar Del 1

Boken innehåller praktiska mätövningar där eleverna får träna färdigheter att mäta storheter i ett lågspänningsnät och utveckla kompetens att analysera kretsar. De mäter de grundläggande elektriska begrepp spänning, ström, resistan, effekt, analyserar spänningsdelning och strömgrening. Samtidigt får de en överblick av lågspänningsnätets ubyggnad. Boken lämpar sig för att integrera med de gemensamma kurserna på El- och energiprogrammet. Den utgör en bra grund för att eleverna ska klara kraven i ämnet ellära i GY25. Innehållsförteckning ger en bild av vilka mätövningar som boken byggs upp av.

Ellära 2.0 mätövningar del 2

Övningarna inriktar sig på att ge färdigheter att mäta strömmar,  spänningar och effekt i trefasnät och kompetens att analysera nätåterverkan från osymmetriska- reaktiva- och olinjära laster, samt hur jordsystemet påverkas av olika laster. Målsättningen är att eleverna ska kunna förstå de flesta funktionerna i installationstestarna. Vilket gör att mätövningarna väl uppfyller skolverkets krav i ämnet ellära samt branschen förväntningar. Inehållsförteckningen ger en bild av mätövningarna se nedan.

Tillbehörssattsen

Tillbehörssattsen innehåller de kablar och bylingar som behövs för mätövningarna och inte minst en bra förvaring.

14 st Labbsladdar beröringsskyddade fast med hylsa
6 svart, 3 gul, 1 blå och 1 röd +
3 svart 50 cm
10 st Kopplingsbyglar, 2 st Kopplingsbyglar
med 4 mm mätuttag, 2 st reservlampor, 2 st reservsäkringar, förvaringngslåda.

Rekommenderad Tångmultimeter F205

Fördelen med tångmultimetern F205 är att det fins en svensk manual och att den kan mäta W, WA, WAr och cos fi

Rekommenderat Multimeter CA 5231

Fördelen med CA 5231 är att den är säkrad med 10 A vid strömmätning, men ändå kan mäta strömmar i mA området. Det gör att eleverna kan koppla fel utan att säkringen går, eftersom kortslutningsströmmen inte övestiger 8A.

Rekommenderat CA 8331

Elkvalitetsinstrumentet CA 8331 ger lärare en utmärkt möjlighet att visualisera elektriska förlopp och kurvformer via en projektor. Det ger också eleverna en viktig erfarenhet av hur elkvalitet kan mätas. Med ökande komplexitet i elnäten kan vi förvänta oss att den kompetensen blir viktigare i framtiden

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå