[upme_private]

Egenkontrollen får en central roll i de nya ellagen. En installatör ska redan innan arbetet påbörjas kunna bedöma konsekvenserna av de åtgärder som utförs. Det kommer att kräva både ellärakunskaper och systemförståelse för att uppfylla kraven. Faktaböckerna ger kunskap, men det är mätövningarna som skapar färdigheter och kompetens.

[upme_logout redirect_to=”https://ellara.se”]
[/upme_private]

[upme_logout_vc redirect_to=”https://ellara.se/wp-admin/post.php?post=2317&action=edit”]