Ellära övningsböcker från Spiegelberg Förlag

Övningsböcker fyller en viktig funktion både inom gymnasieskolan, komvux och på de uppdragsutbildningar jag genomför i industrin. Övningsboken kan också underlätta integrering av ellära i kurserna Mekatronik 1, Elektromekanik och Energiteknik 1.

Ellära övningsbok del 1 hjälper eleverna att nå kursmålen som berör grundläggande elektriska begrepp i flera olika kurser och lämpar sig väl för integrering med kurserna i årskurs 1. Övningarna lägger grunden för ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Övningsuppgifterna täcker kapitlen 1-11 i faktaboken och behandlar spänning, ström, resistans, ohms lag, effekt, serie- och parallellkoppling och batterisystem. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära 47-08543-9 från Liber. Boken innehåller frågor, beräkningsuppgifter och påståenden som ska värderas.
Smakprov Övningsbok del 1

Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 72
ISBN: 981982-5-6

Beställ från Läromedia eller från Spiegelberg Förlag.

Ellära Övningsbok del 2 hjälper eleverna befästa sina kunskaper om elektromagnetism, reaktiva laster, trefassystem, jordsystem, och elkvalitet. Övningarna belyser inte bara grundläggande ellära utan även belastningarnas påverkan på elnätet, elkvalitet och elsystemets uppbyggnad. Kapitlen har samma indelning som faktaboken Ellära publicerad på Liber AB (ISBN 47-08543-9). Övningsbok del 2 täcker kapitlen 12-16 i faktaboken och hjälper eleverna att nå målen i gymnasiekurserna ”Praktisk ellära” och ”Ellära 1 och 2”. Den breddade synen på ellära gör konceptet intressant för fortbildning inom flera olika branscher och företag.

Smakprov Övningsbok del 2

Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 64
ISBN: 981982-6-3

Beställ från Läromedia eller från Spiegelberg Förlag.