[upme_private]

TransformatorVi har byggt ett system med hög elevsäkerhet genom att alla övningar utförs på skyddsklenspänning under 50 V. Det innebär att vi har en trefastransformator i systemet som transformerar 400 v från trefasanslutningen till 23/40 volt i mätkretsarna. Transformatorn skyddas av tre säkringar. OBS vid byte av säkringarna, se till att de har en brytförmåga som motsvarar de matningens kortslutningsström.

LastmodulOBS Lastmodulen får inte anslutas till en spänning över 50 V. När belastningskorten ansluts kommer vissa delar inte att vara beröringsskyddade. Anslut bara lastmodulen till skyddsklenspänning.

 

”Kompetensen för det arbete som utförs ska säkerställas av företaget
Alla personer som utför elinstallationsarbete måste antingen ha en auktorisation som elinstallatör eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som personen får utföra för företagets räkning.

 

 

[upme_logout redirect_to=”https://ellara.se”]
[/upme_private]